กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
Kampanat Rungruengchaisri
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4016
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  kampanat.r@diw.mail.go.th