กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า  (Electrical Engineering Unit)  
นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์
Visitsak Krissanapant
ตำแหน่ง :  วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  visitsak.k@diw.mail.go.th
นางสาวศศลักษณ์ สารแดง
Sasalak Sarndaeng
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 sasalak.s@diw.mail.go.th
นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล
Nattawut Jantarangsiworakul
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 nattawut.j@diw.mail.go.th
นางสาวคชาภรณ์ ใบชิต
Khachaporn Baichit
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 khachaporn.b@diw.mail.go.th