ระบบประมวลผลและติดตามผลงานฯ ปี 2564

แบบลงเวลาการทำงานตามกิจกรรม
บันทึกวันลา (เฉพาะฝ่ายบริหารฯ)

สรุปแบบลงเวลาการทำงานตามกิจกรรม (แบบ1)
สรุปเปอร์เซนต์น้ำหนักการทำงานตามกิจกรรม (แบบ2)
สรุปเปอร์เซนต์น้ำหนักการทำงาน (แบบ3)-2
สรุปเปอร์เซนต์น้ำหนักการทำงาน (แบบ3)-1
รายงานกิจกรรม 1011 โรงงาน
รายงานกิจกรรม 1021 วัตถุอันตราย
รายงานกิจกรรม 1031 เครื่องจักร
รายงานกิจกรรม อื่นๆ

คำอธิบายพจนานุกรมปี 2564

ตารางนัดหมายผู้บริหาร
ผู้ดูแลระบบ ... (Admin Only)


บันทึกข้อมูล Token เพื่อรับ Line Noitfy (คู่มือการสร้าง Token)

แบบตอบรับการเข้าใช้งานระบบ (สำหรับผู้เริ่มใช้งานระบบสารสนเทศ กรอ.)
<<กรณี U เข้าใช้งานระบบไม่ได้ ติดต่อ คุณบุษบา โทร 4128>>
<<กรณี รหัสกิจกรรม ไม่ถูกต้อง ติดต่อ คุณสิริกัญญา โทร 4042>>